Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

MsSuzanna
2487 36cb 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
2482 42de 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
1219 02a2 390
Reposted fromnyaako nyaako viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
2488 d068 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
5369 85c5 390
Reposted fromlovesweets lovesweets viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
MsSuzanna
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
MsSuzanna
5161 670e 390
Reposted fromtfu tfu viahidingtonight hidingtonight
MsSuzanna
9127 885a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
5110 4a68 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
8320 2131 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaxmonroex xmonroex

October 10 2017

MsSuzanna
MsSuzanna
Reposted frombluuu bluuu viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
1197 8eee 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
MsSuzanna
1929 f4a5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmonroex xmonroex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl