Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

MsSuzanna
9309 7d6f 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
9601 346d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahidingtonight hidingtonight
MsSuzanna
1627 88c4 390
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
MsSuzanna
7830 9733 390
Reposted fromkatsiu katsiu viayeahlow yeahlow
MsSuzanna
1044 264e 390
Reposted fromtfu tfu viayeahlow yeahlow
MsSuzanna
3001 3afd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
MsSuzanna
0838 6098 390
MsSuzanna
7933 c2ae 390
MsSuzanna
MsSuzanna

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
MsSuzanna
7924 7fdb 390
1//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
MsSuzanna
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
1630 a1d0 390
Reposted fromamatore amatore viayeahlow yeahlow
MsSuzanna
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viayeahlow yeahlow
MsSuzanna
MsSuzanna
5839 49c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayeahlow yeahlow
MsSuzanna
3622 e957 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweddings weddings
MsSuzanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl