Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

MsSuzanna
0774 7711 390
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna

March 22 2019

MsSuzanna
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
MsSuzanna
1312 7651 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamieszu mieszu
MsSuzanna
4403 737b 390
Reposted frompampunio pampunio viamieszu mieszu
MsSuzanna
8371 fbe6 390
Reposted fromnoticeable noticeable viamieszu mieszu
MsSuzanna

To po prostu tak się dzieje. Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

October 07 2018

MsSuzanna
MsSuzanna
8441 562b 390
MsSuzanna
MsSuzanna
7999 8d58 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
4112 639e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
MsSuzanna
4120 18ab 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl