Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

MsSuzanna
8545 495c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagingillo gingillo
MsSuzanna
Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
— Umberto Eco
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
MsSuzanna
4477 530a 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamieszu mieszu
MsSuzanna
8593 a8ae 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamieszu mieszu
MsSuzanna
5465 4289 390
MsSuzanna
1895 2fa4 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
1043 ea7f 390
MsSuzanna
MsSuzanna
5282 601c 390

August 19 2018

MsSuzanna
MsSuzanna
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
MsSuzanna
MsSuzanna
5322 ccac 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl