Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

MsSuzanna
5999 01d8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
MsSuzanna
MsSuzanna
O drogę nie pytam
Nie pytam nikogo
Bo ja drogę lubię
Długą długą
Bo ja wolę ufać
Własnym nogom
— Wracam-Sorry Boys
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
MsSuzanna
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
MsSuzanna
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców , nie nauczycieli - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
MsSuzanna
1248 ab1e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
MsSuzanna

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaretro-girl retro-girl
1454 0a79 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaretro-girl retro-girl
MsSuzanna
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaretro-girl retro-girl
MsSuzanna
5236 d582 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
MsSuzanna
3004 3f85 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
MsSuzanna
5123 a1a2 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
MsSuzanna
7556 b0db 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
MsSuzanna
4031 6603 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
MsSuzanna
Kryzys to moment, kiedy stare przestaje działać, a nowe jeszcze nie nadeszło.
— Ewa Chodakowska
Reposted fromretro-girl retro-girl
MsSuzanna
4448 90b1 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
MsSuzanna
MsSuzanna
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.
— Zofia Nałkowska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
MsSuzanna
2866 a0a4 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl