Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

MsSuzanna
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
0343 e003 390
Reposted fromzaduzonaraz zaduzonaraz viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
9019 9e63 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmonroex xmonroex
Reposted from3DSexShow 3DSexShow viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
6858 158e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
3373 8f44 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmonroex xmonroex
2477 e842 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
5913 17ea 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
3632 5f85 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
8491 f756 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
6987 1354 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
0340 f21c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
3657 c841 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaxmonroex xmonroex
1836 fdf7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaxmonroex xmonroex
1861 9579 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaxmonroex xmonroex

May 09 2017

MsSuzanna
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacamillee camillee
5471 b4f9 390

bruwho:

bw.

Reposted fromtosiaa tosiaa viacamillee camillee
MsSuzanna
4277 907e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl