Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
MsSuzanna
8022 46d7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasmokeshe smokeshe
MsSuzanna
4750 5deb 390
MsSuzanna
3325 6fad 390
Reposted fromheroes heroes viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
8132 60c8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
5957 33e4 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
6014 882a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
5923 a6c4 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxmonroex xmonroex
6381 0ebd 390
Reposted fromfreakish freakish viaguuzik guuzik
MsSuzanna
5144 e96e 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
MsSuzanna
2250 f8b4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
MsSuzanna
8340 3fe3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
MsSuzanna
O pani, tak bardzo Ci do twarzy w tej sukience Nie pozwól, by za szybko spadła na bruk
— G.H.
MsSuzanna
2819 a36a 390
Reposted fromevanescence evanescence viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl