Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

MsSuzanna
9518 bb5f 390
Reposted fromMuppet Muppet viaxmonroex xmonroex
4623 4385 390
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
7313 f599 390
MsSuzanna
1575 608e 390
MsSuzanna
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viatruesoup truesoup
MsSuzanna
8974 93c6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
9550 91b5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna

(...) gdy jesteś nieobecny, ludzie o wiele mocniej zaczynają zdawać sobie z ciebie sprawę.

— Jakub Żulczyk - "Radio Armageddon"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente viaxmonroex xmonroex
MsSuzanna
MsSuzanna
9170 52e7 390
Reposted fromoll oll viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaonlyhope onlyhope
MsSuzanna

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaonlyhope onlyhope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl