Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2019

MsSuzanna
5684 1f51 390
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
MsSuzanna
Sponsored post
feedback2020-admin
MsSuzanna

June 21 2019

MsSuzanna
5009 4e98 390
Reposted fromsoftboi softboi viasupposedtobe supposedtobe
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
8421 6f9b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadisheveled disheveled
MsSuzanna
0328 6bd6 390
( :

June 17 2019

MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna

May 12 2019

MsSuzanna
0774 7711 390
MsSuzanna
MsSuzanna
MsSuzanna

March 22 2019

MsSuzanna
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...